• Ẩn phụ - minor arcana •

2 of Wands - Cơm Lam - Vietnamese Sticky Rice Cooked in Bamboo

Từ khóa: Lòng can đảm, Quyết định, Quan sát, Khám phá mới.

Câu hỏi Có/Không?: Có, hãy mạnh dạn nghe theo lý trí của mình.

Cơm lam là loại cơm được làm từ gạo (thường là gạo nếp) cùng một số nguyên liệu khác, cho vào ống tre, giang, nứa v.v. và nướng chín trên lửa. Cơm Lam đặc trưng của các dân tộc vùng Tây và Đông Bắc Việt Nam, Tây Nguyên cũng như một số dân tộc tại Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Trung Quốc.

Nguồn gốc của cơm lam tương truyền rằng đồng bào dân tộc miền núi thời xưa có cuộc sống vô cùng khó khăn, họ phải di cư từ núi này sang núi khác để có thể sinh sống. Những dụng cụ như xoong, nồi không có sẵn, họ nghĩ ra cách nấu cơm và thức ăn trong ống tre, cơm lam ra đời từ đó.

Món cơm lam nấu nhanh, tiện dụng với những người du mục, lại còn thơm ngon. Mùi thơm của ống nứa, ống tre khi nướng trên lửa ám vào cơm, tạo nên hương vị đặc trưng. Ngày nay không còn khó khăn, người dân cũng không cần phải di cư để tìm nơi sinh sống nữa, nhưng cơm lam vẫn là món ăn được ưa chuộng, là món đặc sản của những người dân tộc vùng cao mà họ vẫn còn gìn giữ.

Keywords: Courage, Decision, Observation, Discovery

Yes/No Questions?: Yes, boldly listen to your reasons.

Vietnamese Sticky Rice Cooked in Bamboo (Com lam) is made from rice, usually glutinous rice and some other ingredients, put in bamboo tubes, and cooked on fire. Com lam is a specialty of ethnic groups in the West and Northeast of Vietnam, the Central Highlands as well as some ethnic groups in Laos, Thailand, Cambodia, Myanmar, and China.

The origin of Com lam is said that ethnic people living in mountain areas had a destitute life . Tools such as pots and pans were not available,therefore, they devised a way to cook rice and food in bamboo tubes. Com lam was created like this.

Com lam is quick to cook, convenient for nomads and delicious. The aroma of bamboo tubes when grilled on fire permeates the rice, creating a distinctive flavor. Nowadays, it’s no longer difficult, people don’t need to migrate to find a living place anymore, but Com lam is still a favorite dish, a specialty of the highland ethnic people that they preserve until now.