• Ẩn phụ - minor arcana •

A of Cup - Trà Đá - Ice Tea

Từ khóa: Sự yêu mến, Mong muốn gần gũi, Cảm xúc dẫn đường, Cởi mở

Câu hỏi Có/Không?: Có, nhưng cần xác lập lập trường và thái độ rõ ràng.

Trà đá là dạng đồ uống từ nước trà nguội cho thêm nước đá rất thịnh hành ở Việt Nam hiện nay. Hầu hết các quán nước, quán ăn bình dân Việt Nam đều bán loại nước trà này với giá thành rất thấp, thậm chí là miễn phí.

Rất khó xác định trà đá xuất hiện ở Việt Nam từ lúc nào do khí hậu Việt Nam không có băng tuyết, còn cách làm nước đá, tủ lạnh cũng mới xuất hiện ở Việt Nam khoảng cuối thế kỷ XX. Trước đó, khu vực phía Nam Việt Nam có khí hậu nóng bức, nên người ta chuộng dùng trà nguội. Còn phía Bắc khí hậu lạnh hơn, lại xem trà (chè) như một món uống tính lạnh nên chuộng dùng trà nóng hơn, kể cả để giải nhiệt.

Khi dụng cụ làm đá, tủ lạnh, trở nên thịnh hành, một số người đã bắt đầu đập nước đá vào cốc và rót nước chè vào để uống cho mát, hình thành món trà đá “bản quyền” của miền Nam Việt Nam, cụ thể là ở Sài Gòn. Sau đó trà đá dần phổ biến lan rộng ra tới miền Bắc, trở thành món giải khát vỉa hè chỉ có tại Việt Nam.

Keywords: Love, Desire for closeness, Guiding emotions, Openness

Yes/No Question?: Yes, but need to establish a clear stance and attitude.

Iced tea is a drink from cold tea with added ice that is very popular in Vietnam nowaday. Most of the Vietnamese restaurants and cafes sell this kind of tea at a very low price, even for free.

It is difficult to determine when iced tea appeared in Vietnam because the Vietnamese climate does not have ice and snow, and the way to make ice and refrigerators just appeared in Vietnam around the end of the 20th century. Before that, the Southern part of Vietnam had a hot climate, so people preferred to use cold tea. In the North, the climate is colder, and people consider tea as a cold drink, so they prefer to use hot tea, even to cool off.

When ice-making tools, refrigerators, became more common, some people started pounding ice into cups and pouring tea into them to cool them down, forming the “copyright” iced tea of ​​South Vietnam, specifically in Saigon. After that, iced tea gradually spread to the North, becoming a sidewalk refreshment only in Vietnam.