• Ẩn phụ - minor arcana •

7 of Pentacles - Bánh Khọt - Vietnamese Savory Mini Pancakes

Từ khóa: Sự đánh giá, Nghiệm thu, Thành quả ban đầu, Suy ngẫm, Giải pháp mới.

Câu hỏi Có/Không?: Có, nhưng cần có thái độ thận trọng, đặc biệt là chuyện giấy tờ, trao niềm tin. .

Gấc là một loại trái cây màu đỏ, rất đẹp và được cho là có nguồn gốc từ Việt Nam. Sau mới được đem đi trồng ở nhiều nơi khác như khu Đông Nam Á và Trung Quốc như một loại cây cảnh. Loại cây này thường ra quả và được thu hoạch vào khoảng Tháng Chạp - Tháng Giêng.

Xôi gấc là một món ăn cổ truyền có vẻ được bắt nguồn từ những tỉnh miền Bắc Việt Nam, sau này lan rộng và tiến vào miền Trung và miền Nam. Nhờ màu sắc đỏ của gấc, kết hợp với gạo nếp, cùng với chút nước dừa, xôi gấc được nấu vào những dịp đặc biệt, như cúng lễ Tết, giao thừa, hay những ngày cưới hỏi. Món ăn này cùng màu đỏ của nó được tin là sẽ giúp đem lại may mắn, hạnh phúc.

Với nhiều dược tính của mình, quả gấc còn được tận dụng làm thực phẩm và trong y học cổ truyền, dùng chữa nhiều bệnh và làm thuốc bổ.

Keywords: Evaluation, Acceptance, Initial results, Reflection, New solutions.

Yes/No Question?: Yes, but it is necessary to have a cautious attitude, especially when it comes to paperwork and trust.

Gấc is a very beautiful red fruit and is said to have originated in Vietnam. After that, it was planted in many other places such as Southeast Asia and China as an ornamental plant. This plant usually bears fruit and is harvested around December - January.

Red sticky rice is a traditional dish that seems to have originated in the Northern of Vietnam, later spread and entered the Central and Southern. Thanks to the red color of Gấc fruit combined with glutinous rice, along with a little coconut water, Red sticky rice is cooked on special occasions, such as Tet, New Year’s Eve, or wedding days. This dish and its red color are believed to bring good luck and happiness.

With its many medicinal properties, Gấc fruit is also used as food and in traditional medicine, used to treat many diseases and as a tonic.