• Ẩn phụ - minor arcana •

Knight of Cups - Bạc Xỉu - Vietnamese White Coffee

Từ khóa: Lãng mạn, Nhạy cảm, Tinh tế, Nội tâm

Đây là món uống có nguồn gốc từ người gốc Hoa sống ở khu Sài Gòn - Chợ Lớn. Bạc xỉu xuất phát tiếng Quảng Đông, đầy đủ ban đầu gọi là “bạc tẩy xỉu phé”. Trong đó bạc là màu trắng, tẩy là ly không, xỉu là một chút xíu, phé là cà phê.

Đúng với tên gọi, món uống này ngược lại với cà phê sữa. Trong khi cà phê sữa được pha từ sữa và cà phê với lượng cà phê nhiều hơn, thì bạc xỉu trái lại, có lượng sữa nhiều hơn. Cà phê trong bạc xỉu thường rất ít, chỉ đủ tạo mùi vị cà phê. Dễ dùng với những người thích cà phê nhưng không uống được cà phê.

Bạc xỉu là một trong những thức uống độc đáo có nguồn gốc từ Sài Gòn. Có người cho rằng bạc xỉu được tạo ra ban đầu để trẻ con, hay phụ nữ theo cha, theo chồng, hay đi cùng bạn đến quán cà phê có thêm lựa chọn. Bởi vì không phải ai cũng thích vị đắng của cà phê, hoặc có những người cơ địa không thể dùng cà phê với nồng độ bình thường, trong khi đó, cà phê lại có mùi thơm rất hấp dẫn.

Keywords: Romance, Sensation, Subtlety, Introspection

This is a drink originating from the Chinese people living in the Saigon - Cho Lon area. Bạc xỉu comes from the Cantonese language, originally called “bạc tẩy xỉu phé”. In which “Bạc” is white, “tẩy” is empty glass, “Xỉu” is a little bit, and “phé” is coffee.

True to its name, this drink is the opposite of milk coffee. While milk coffee is made from milk and coffee with more coffee, Bạc xỉu, on the other hand, has more milk. Coffee in Bạc xỉu is usually very little, just enough to create coffee flavor. It is easy to use for those who like coffee but can’t drink coffee.

Bạc xỉu is one of the unique drinks originating from Saigon. Some people think that this drink was originally created so that children, or women who follow their father, their husband, or go with friends to a coffee shop have more options. Because not everyone likes the bitter taste of coffee, or there are people who cannot use coffee in normal concentrations, while coffee has a very attractive aroma.