• Ẩn phụ - minor arcana •

8 of Cups - Rượu Cần - Vietnamese Can Wine

Từ khóa: Từ bỏ, Mệt mỏi, Kiệt quệ, Bắt đầu hành trình mới

Câu hỏi Có/Không?: Không rõ, bạn không quá quan tâm đến kết quả, chỉ muốn làm cho xong.

Rượu cần là một trong những phong tục đặc trưng của một số dân tộc vùng cao. Tiêu biểu là dân tộc sinh sống ở vùng Tây Nguyên hoặc Tây Bắc Việt Nam. Món rượu này không có nguồn gốc được ghi lại rõ ràng. Nhưng theo những người già làng, rượu cần xuất phát từ phong tục cúng bái thần linh.

Khi ấy, người ta dùng men được chế biến từ cây rừng, trộn với cơm hèm ủ vào trong những quả bầu khô dâng cho thần linh. Sau khi cúng xong, mới đập bầu ra chia nhau phần cơm để mút. Sau đó, lại được bày cho cách dùng cần để uống rồi mới hình thành nên cách ủ và cách uống rượu đặc trưng của dân tộc nơi đây.

Rượu cần cũng được làm từ những ngũ cốc như những loại rượu khác. Điểm làm nên khác biệt nằm ở chất gây men, được làm từ lá rừng - loại lá được giữ bí mật không truyền cho người ngoài sắc tộc. Cách chế biến cũng độc đáo: men và tinh bột được trộn đều, cho vào ché, bên trong phủ lớp trấu dùng để ủ. Sau đó, thay vì mang đi chưng cất bằng nhiệt, người ta đem ché chôn sâu xuống đất đúng 100 ngày. Sau thời gian đó thì thời gian chôn càng lâu, rượu càng già, càng ngon.

Keywords: Giving up, Tired, Exhausted, Starting a new journey

Yes/No Question?: Not sure, you don’t care too much about the outcome, just want to get it done.

Can wine is one of the typical customs of some highland ethnic groups. Typically, the ethnic group lives in the Central Highlands (Tay Nguyen) or Northwest (Tay Bac) of Vietnam. This wine has no well-documented provenance. But according to the village elders, Can wine comes from the custom of worshiping the gods.

At that time, people used yeast made from forest trees, mixed with fermented rice bran in dried gourds to offer to the gods. After the worship is complete, the gourd will be splitted to suck the rice. After that, they were shown how to use the rod to drink and then formed the typical brewing and drinking method of people living here.

Can wine is also made from grains like any other wine. What makes the difference is the fermenter, which is made from the leaves of the forest - the leaves are kept in secret and not shared to outsiders. The processing method is also unique: yeast and starch are mixed well, put in a jar, inside covered with rice husk used for incubation. Then, instead of taking it to be distilled by heat, the jar was buried deep in the ground for exactly 100 days. After that, the longer the burial, the older the wine, the better it tastes.